Soft Crew är ett nätverk av duktiga och erfarna konsulter. Vi har stor erfarenhet och kunskap om hur det är att jobba som konsult i eget företag.

Vi på Soft Crew vill stötta och inspirera konsulter att starta eget konsultbolag, att stå på egna ben och jobba med det man brinner för. 

I den här intervjun  får vi följa Sebastian Hjort från bolaget Callide och varför han valde att bli IT-konsult och nischa in sig på frontend utveckling.

Vad är det som gör att du trivs med att vara IT-konsult? 

Varje dag lär jag mig något nytt och varje arbetsdag är min ambition att någon av mina kollegor också ska lära sig något av migDet är detta som beskriver konsultrollen så bra och som jag finner särskilt intressant.  

Att göra gästspel hos olika företag och få lära känna dess arbetsprocesser, kompetenta medarbetare och system är oerhört inspirerande och något som gör att jag trivs så bra i rollen som konsult.  

 

Hur kommer det sig att du valde att bli systemutvecklare? 

Jag är uppvuxen i lagidrottens värld och steget till systemutveckling vill jag beskriva som mindre och mer naturligt än vad det först kan låta.  

Jag är nu inne på mitt sjätte år som systemutvecklare och med facit i hand upplever jag tveklöst att jag valt en för mig rätt karriärsbana. 

 

Hur menar du är kopplingen mellan lagidrott och systemutveckling? 

Ett utvecklingsteam har liksom ett idrottslag en grupp med olika människor och roller vars syfte är att samspela för att uppnå bästa möjliga resultat.  

 

Hur skulle du beskriva din roll?

Min roll är, för att använda ett buzzword, ”fullstack-utvecklare”, vilket i korta drag innebär att jag är inblandad både i det en användare ser när denna använder en applikation och det som händer bakom kulisserna.

Men på samma sätt som en allroundspelare i ishockey har jag som fullstack-utvecklare en profil inriktad mot en viss färdighet, i mitt fall frontend-utveckling.  

 

Berätta mer om vad det innebär att vara frontend-utvecklare? 

Frontend-utveckling på webben är idag i synnerhet förknippat med JavaScript och något av de tre stora JavaScript-ramverken: React, Angular och Vue.

Jag har haft förmånen att arbeta som konsult med alla dessa tre och även om en hel del skiljer dem åt är de i grund och botten uppbyggda med samma syfte: att skapa återanvändbara komponenter som kan användas genom hela applikationen där skifte i applikationsdata direkt återspeglas i användarens gränssnitt. 

När visste du att du ville jobba med frontend? 

Jag kom i kontakt med ett av dessa ramverk (en tidig version av Vue) i samband med att jag skulle göra gränssnitt för ett liverapporteringsverktyg.

Att återspegla en ny händelse hade tidigare krävt många moment av DOM-manipulationer för att uppdatera alla vyer, men nu kunde det ersättas med några få rader av kod.

I mina ögon då vart det något revolutionerande och sedan dess har jag fortsatt fascinerats över dessa ramverks framfart och hur mycket de underlättar för oss utvecklare.  

Därför är det med spänning jag ser fram mot vad denna, trots allt osäkra, höst har att erbjuda både vad gäller webbutvecklingens ständigt snabba förändring och också vilka nya kontakter som kan komma att knytas.